Miércoles, 2 de Marzo de 2022

La recollida selectiva de residus d’envasos de vidre a Catalunya creix un 2,9% l’any 2021 i supera els nivells prepandèmia

• La recollida selectiva de residus d’envasos de vidre va ascendir a 176.657 tones d’envasos de vidre, cada persona va dipositar 22,8 kg d’envasos de vidre al contenidor, una xifra per sobre de la mitjana nacional que ocupa la cinquena posició al rànquing general.

• La ciutat de Girona (22,9 kg/hab.) ocupa la 4a posició al rànquing entre les capitals de l’estat amb millors ràtios d’aportació al contenidor.

• Per províncies, Girona i Tarragona se situen com a les que més reciclen amb 30,6 kg/hab. i 24,5 kg/hab. respectivament, seguides de Lleida (22,7 kg/hab.) i Barcelona (20,4 kg/hab.).

Contenedor Gigante Ecovidrio vuelta en Santiago de Compostela

Barcelona, 02 de març de 2022.- Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d’envasos de vidre, ha publicat les dades de la recollida d’envasos corresponents a l’any 2021. Tot i que l’any passat no es va recuperar amb plena normalitat l’activitat econòmica i es van continuar produint restriccions que van afectar negativament a la generació de residus en el canal HORECA principalment, la recollida selectiva d’envasos de vidre a través del contenidor verd a Catalunya va superar els nivells prepandèmia amb 176.657 tones, el que suposa un creixement del 2,9% respecte a l’any 2020.

De mitjana, l’any 2021, cada català i catalana va dipositar 78 envasos al contenidor verd, el que equival a 22,8 kg d’envasos de vidre. Aquestes xifres confirmen, un any més, que Catalunya és un territori avançat en matèria de reciclatge i se situa per sobre de la mitjana estatal (18,7 kg/hab.).

A més, Catalunya continua entre les regions que més reciclen i se situa a la 5a posició del rànquing estatal. En un context marcat encara per la Covid-19, aquests resultats són doblement positius i demostren el compromís de la ciutadania amb la separació d’envasos de vidre.

Per províncies, els habitants de Girona i Tarragona van ser els que més envasos de vidre van dipositar, amb 30,6 kg/hab. i 24,5 kg/hab. respectivament, essent les dues províncies amb major aportació ciutadana al contenidor verd, seguides de Lleida (22,7 kg/hab.) i Barcelona (20,4 kg/hab.). Si s’analitza el comportament per capitals de província, cal destacar el resultat de Girona, que va augmentar el volum de recollida selectiva a través del contenidor gairebé un 10%. Amb una mitjana de 22,9 kg d’envasos de vidre per persona, la ciutat se situa a la 4a posició dins del rànquing general.

La capil·laritat d’infraestructures per al reciclatge és fonamental per a facilitar la col·laboració ciutadana a la separació d’envasos de vidre. De mitjana, durant l’any 2021 a Catalunya es van dipositar una mitjana de 1.151 envasos de vidre cada minut en els 39.058 contenidors repartits per tot el territori.

A més de tot el vidre dipositat als contenidors verds pels catalans i les catalanes – activitat prioritària per a Ecovidrio per la seva eficiència i sostenibilitat -, complementàriament es van recuperar 11.950 tones de vidre a través de les plantes de tractament de residus urbans al territori català. Es tracta d’envasos que no han estat correctament separats a l’origen i han acabat a la brossa. D’aquesta manera, s’ha aconseguit recuperar part del material i reincorporar-lo en el cicle productiu per a fabricar nous envasos de vidre.

Beneficis ambientals del reciclatge de residus d’envasos de vidre a Catalunya

El reciclatge d’envasos de vidre és un element clau a la lluita contra el canvi climàtic i la descarbonització de la nostra economia. També és imprescindible en la transició a un model de desenvolupament més circular i arrelat a l’Agenda 2030. En concret, durant aquest últim exercici, gràcies al reciclatge de vidre, s’ha aconseguit:

  • Evitar l’emissió de 109.400 tones de CO2, una quantitat equivalent a retirar 51.000 cotxes de la carretera durant un any.

 

  • Evitar l’extracció de 226.330 tones de matèries primeres (sorra, sosa i calcària), un pes equivalent a 22 vegades la Torre Eiffel.

 

  • Estalviar 134.702 MWh d’energia, equivalent al consum elèctric de les llars de Girona durant un mes.

 

HORECA sostenible, clau per a la recuperació verda

L’hostaleria genera més de la meitat dels residus d’envasos de vidre que es posen al mercat. Per aquest motiu, la feina de mobilització, informació i plans operatius intensius dissenyats específicament per a aquest sector és una de les prioritats estratègiques d’Ecovidrio i de les seves majors àrees de coneixement.

Ecovidrio va visitar només l’any passat a més de 32.081 establiments d’hostaleria de Catalunya i va posar en marxa 102 campanyes, la majoria de la mà de l’ajuntament per a informar i formar als professionals sobre les ordres municipals que estableixen l’obligatorietat de reciclatge.

A més, l’entitat va continuar dotant de manera gratuïta als hostalers de la millor infraestructura per a facilitar-los la correcta separació i reciclatge dels envasos de vidre, gràcies al lliurament de 4.789 cubells especials i a la instal·lació de contenidors adaptats al sector HORECA.